شریعتی و دین

منبه سخن : فلُّ سَفَه

چند روز پيش که يکی از نوشته‌های ابراهيم نبوی را می‌خواندم، «چی فکر می‌کرديم، چی بود، …»، جمله‌ای از او بسيار متعجبم کرد. او نوشته بود:

– دكتر علي شريعتي براي نجات كشور از ديكتاتوري، اسلام را تبديل به يك ايدئولوژي تروريستي كرد. از اين ايدئولوژي بعدا عليه خودش و دوستانش استفاده شد.