ناگفته های هادی غفاری: مسئولیت مصباح نقد شریعتی بود

آنچه می خوانید بخشی از مصاحبه خبرآنلاین با هادی عفاری ست که می توانید بخش کامل آن را اینجا بخوانید، اما آنچه در زیر خواهید خواند بخشی از صحبت های هادی غفاری ست که در رابطه با “دکتر علی شریعتی” زده شده است.   آقای مصباح را هم آن زمان به خاطر دارید؟ چه می کردند؟ …

ناگفته های هادی غفاری: مسئولیت مصباح نقد شریعتی بود ادامه »