دسته‌ها
كويريات (کویر)

بشر یک “بودن”است در صورتیکه انسان یک”شدن”است

…که خود را دانشمند معرفی می کرد، پشت تریبون رفت وشروع به صحبت کرد: «بله همانطور که در جریان هستید طبق آخرین تحقیقات انجام شده در منظومه ی شمسی، سیاره ای به نام زمین یافت شده که در آن حیات وجود دارد…در آنجا آب، خاک، هوا و همچنین موجودات فراوانی وجود دارد.گیاهان و حیوانات زیادی که هریک دلیل خاصی برای وجودشان دیده می شود و البته موجود پر رمز و رازی که توجه ما را به خود جلب کرده بود همان موجود دوپایی است که این روزها صحبتش را زیاد شنیده اید…بله؛ بشر، این نامی است که این موجود دوپا به دوش می کشد…حال بد نیست کمی این موجود را تشریح کنم: همانطور که پیش از این گفتم این موجود دو دست و دو پا دارد؛ بدنی از گوشت و پوست دارد و جالب است که در رنگهای مختلف هم وجود دارد…! چرا که من از نزدیک افراد زرد پوست،سفید پوست،سرخ پوست و سیاه پوست را دیدم…!!!