دسته‌ها
دانلود کتاب های الکترونیکی (pdf) هبوط

کتاب کویر دکتر علی شریعتی


شريعتي كوير

در اوج آگاهي، آدمي خود را زنداني چهار “زندگي” مي­يابد: “طبيعت”، “تاريخ”، “جامعه”، و “خويش”! و سخن گفتن از “معاني و عواطف” و “دردها و نيازها” ي آدمي است، كه در هر يك از اين چهار زندگيش، بر گونه ايست: گاه در “هستي” سخن مي­گويد، سخنش فلسفه است، گاه در تاريخ و سخنش انسان است؛ گاه در جامعه و سخنش سياست و گاه در خويشتن و سخنش شعر. دانلود فايل