دسته‌ها
سخنان کوتاه عاشقانه ها

جای نشستن نیست

بروی این زمین

برای شاهینی چون من

جای نشستن نیست

دکتر  علی  شریعتی

گفتگوهای تنهایی

“صفحه ۳۸”