جمله های عاشقانه دکتر علی شریعتی

· من تو را دوست دارم.. دیگری تو را دوست دارد.. دیگری دیگری را دوست دارد.. و این چنین است که ما تنهاییم..

· وقتی کبوتری شروع به معاشرت با کلاغها می کند پرهایش سفید می ماند، ولی قلبش سیاه میشود. دوست داشتن کسی که لایق دوست داشتن نیست اسراف محبت است

· دل های بزرگ و احساس های بلند، عشق های زیبا و پرشکوه می آفرینند

· اما چه رنجی است لذت ها را تنها بردن و چه زشت است زیبایی ها را تنها دیدن و چه بدبختی آزاردهنده ای است تنها خوشبخت بودن! در بهشت تنها بودن سخت تر از کویر است

· اکنون تو با مرگ رفته ای و من اینجا تنها به این امید دم میزنم که با هر نفس گامی به تو نزدیک تر میشوم . این زندگی من است

· وقتی خواستم زندگی کنم، راهم را بستند.وقتی خواستم ستایش کنم، گفتند خرافات است.وقتی خواستم عاشق شوم گفتند دروغ است.وقتی خواستم گریستن، گفتند دروغ است.وقتی خواستم خندیدن، گفتند دیوانه است.دنیا را نگه دارید، میخواهم پیاده شوم

· اگر قادر نیستی خود را بالا ببری همانند سیب باش تا با افتادنت اندیشه‌ای را بالا ببری

دکتر علی شریعتی

“… دوست داشتن از عشق برتر است. عشق یک جوشش کور است و پیوندی از سر نابینایی، اما دوست داشتن پیوندی خودآگاه و از روی بصیرت روشن و زلال. عشق بیش‌تر از غریزه آب می‌خورد و هر‌چه از غریزه سرزند بی‌ارزش است و دوست داشتن از روح طلوع می‌کند و‌ تا هر جا که یک روح ارتفاع دارد، دوست داشتن نیز همگام با آن اوج می‌یابد…”

(مجموعه آثار ۱۳ / هبوط در کویر / ص ۳۲۷)

“… عشق با شناسنامه بی‌ارتباط نیست و گذر فصل‌ها و عبور سال‌ها بر آن اثر می‌گذارد. اما دوست داشتن در ورای سن و زمان و مزاج زندگی می‌کند و بر آشیانه بلندش روز و روزگار را دستی نیست…”

مجموعه آثار ۱۳ / هبوط در کویر

“… علی‌ گفته‌ است‌ که‌: “گروهی‌ بهشت‌ می‌جویند، اینان‌ سود‌جویان‌اند و طماع‌، گروهی‌ از دوزخ‌ بیم‌ دارند و اینان‌ عاجزند و ترسو، و گروهی‌ بی‌طمع‌ بهشت‌ و بی‌بیم‌ دوزخ‌اش‌ می‌خواهند عشق‌ بورزند، و اینان‌ آزادگان‌اند و آزاد”. عشق‌ چرا؟ عشق‌ تنها کار بی‌چرای‌ عالم‌ است‌، چه‌، آفرینش‌ بدان‌ پایان‌ می‌گیرد، نقش‌ مقصود در کارگاه‌ هستی‌ اوست‌. او یک‌ فعل‌ بی‌برای‌ است‌. غایت‌ همه‌ غایات‌ عالم‌ “برای‌” نمی‌تواند داشت‌…”

مجموعه آثار ۳۳ / گفتگوهای تنهائی / ص۱۸

“… آری‌، در این‌ بازار، سوداگری‌ را شیوه‌ای‌ دیگر است‌، و کسی‌ فهم‌ کند که‌ سودازده‌ باشد و گرفتار موج‌ سودا، که‌ همسایه‌ی‌ دیوار به‌ دیوار جنون‌ است‌! و چه‌ می‌گویم‌؟ جنون همسایه آرام و عاقل این دیوانه‌ی ناآرام خطرناک است که در کوه خاره می‌افتد و مثل موم‌ نرم‌اش‌ می‌کند، و در برج‌ پولاد می‌گیرد و شمع‌ بیزارش‌ می‌سازد. و وای‌ که‌ چه‌ شورانگیز و عظیم‌ است‌ عشق‌ و ایمان‌! و دریغ‌ که‌ فهم‌های‌ خو کرده‌ به‌ اندک‌ها و آلوده‌ به‌ پلیدی‌ها، آن‌ را به‌ زن‌ و هوس‌ و پستی‌ شهوت‌ و پلیدی‌ زر و دنائت‌ زور و… و بالاخره‌ به‌ دنیا و به‌ زندگی‌اش‌ آغشته‌اند! و دریغ‌! و دریغ‌ که‌ کسی‌ در همه‌‌ی عالم‌ نمی‌داند که چه می‌گویم؟ که این عشق که در من افتاده است نه از آنهاست که آدمیان می‌شناسند. که‌ آدمیان‌ عشق‌ خدا را می‌شناسند و عشق‌ زن‌ را و عشق‌ زر را و عشق‌ جاه‌ را و از این‌گونه‌… و آنچه با من است، نه، آنچه من‌ با اویم‌، با این‌ رنگ‌ها بیگانه‌ است‌، عشقی‌ است‌ به‌ معشوقی‌ که‌ از آدمیان‌ است‌… اما… افسوس‌ که‌… نیست‌!

معشوق‌ من‌ چنان‌ لطیف‌ است‌ که‌ خود را به‌ “بودن‌” نیالوده‌ است،‌ که‌ اگر جامه‌ی‌ وجود بر تن‌ می‌کرد، نه‌ معشوق‌ من‌ بود.

معشوق‌ من‌، رزاس من‌، موعود بکت‌، “گودو”‌ی بکت‌ است‌، منتظری‌ که‌ هیچ‌ گاه‌ نمی‌رسد! انتظاری‌ که‌ همواره‌ پس‌ از مرگ‌ پایان‌ می‌گیرد، چنان‌ که‌ این‌ عشق‌ نیز… هم‌!…”

مجموعه آثار ۳۳ / گفتگوهای تنهائی / ص ۲۱

عشق و ایمان در اوج پروازش از سطح ستایشها میگذرد و معشوق در انتهای صعودش در چشم عاشق سراپا غرقه سرزنش میشود و این هنگامی است که دوست استحقاق بخشوده شدنش را در چشم دوست از دست میدهد.
دکترعلی شریعتی / مجموعه آثار 21 / زن / ص149

دلی که از شرکت در رنج و غم دوست غذا می‌گیرد عشقی می‌پروراند که از آنچه با خوشبختی و لذتی که از دوست می‌برد پدید می‌آید بسیار عمیق‌تر و پر اخلاص‌تر است.
دکترعلی شریعتی / مجموعه آثار 21 / زن / ص177

“… اگر عشق را بخواهند با حرکت بیان کنند ، این حرکت چگونه است ؟ پروانه از دیرباز به ما آموخته است.کعبه،نقطه عشق است و تو یک نقطه پرگاری و در این دایره سرگردان!…”
مجموعه آثار 6 / حج / ص 74

“…عشق نیرو و حرارتی است که از کالری‌ها و پروتئینی که وارد بدن من می‌شود زائیده نمی‌شود. یک منبع نمی‌دانمی‌دارد که تمام وجود مرا ملتهب می‌کند و می‌گدازد و حتی به نفی خویش وادار می‌کند…”

مجموعه آثار 2/ خودسازی انقلابی / ص83
“…اگر عشق از انسان گرفته شود، وی به صورت یک موجود منفرد و منجمدی در می‌آید که فقط به درد دستگاه‌های تولیدی می‌خورد…”
مجموعه آثار 2/ خودسازی انقلابی / ص83
“…عشق، مرگ و شکست… در زیر این ضربات است که انسان گاه برای نخستین بار نگاههایش که همواره در غیرخود و بیرون از خود مشغول است به خود بازمی‌گردد…”
مجموعه آثار 2/ خودسازی انقلابی / ص156
“…کسی که عشق را نفهمد اگر هم به میزانی قدرت علمی‌اش قوی بشود، که زندانبان طبیعت گردد و حتی طبیعت را اسیر خودش کند باز به اندازه یک حیوان اسیر خودش خواهد بود…”
مجموعه آثار 8 / نیایش / ص154
“…مگر نه عشق تنها با اشک سخن می‌گوید ؟…”

مجموعه آثار 8 / نیایش / ص120

2,917 دیدگاه دربارهٔ «جمله های عاشقانه دکتر علی شریعتی»

 1. پزمان زيدهي

  من به آنان که او را شناختند قبطه می خورم وبرای آنان که او را
  نشناختند تاسف و برای آنان که نمی خواهند بشناسندش
  با چشمانی نیمه باز لبخند می زنم!!!!!!!!!!!!!!

  1

  1. نمیدانم پس از مرگم چه خواهد شد
   نمیخواهم بدانم کوزه گر از خاک اندامم چه خواهد ساخت
   ولی بسیار مشتاقم
   که از خاک گلویم سوتکی سازد
   گلویم سوتکی باشد
   به دست کودکی گستاخ و بازیگوش
   و او یکریزو پی در پی
   دم گرم خودش را در گلویم سخت بفشارد
   بدینسان بشکند در من
   سکوت مرگبارم را
   آرزو میکنم تو زندگی بعدیم با دکتر متولد بشم
   راستی من تازه واردم

   1. زندگی بعدی؟ به این ایمان داری؟
    اگه واقعا همچین چیزی باشه من ارزو میکنم خدا لیاقت بودن در نزدیکی مردی چنین عظیم رو به من بده.

 2. در عجبم از مردمی که در زیر شلاق ظلم و ستم زندگی می کنند و بر حسینی می گریند که ازادانه زیست(شریعتی)

  1. سلام فهیمه جان من جمال هستم میخوام بگم که همیشه در انتظار فرصت منشین بلکه فرصت را خودت بدست بیاور

 3. سلام به همگی
  جناب دکتر شریعتی یک جمله ای رو گفتن
  “تو ایران مسلمان واقعی دیدیم ولی اسالم واقعی ندیدم
  و در خارج اسلام واقعی دیدم ولی مسلمنان ندیدم” این رو کجا گفتن و تو کدم کتابشون. خیلی به این احتیاج دارم.

  اگه از دوستان میدونن برام ایمل کنن ممنون می شم
  xoo.bi@yahoo.com

   1. در شرق اسلام دیدم ولی مسلمان ندیدم ولی در غرب مسلمان دیدم ولی اسلام ندیدم./
    جمال الدین اسدآبادی

    1. AREF
     ببین مسلمان کسی هست که اسلام آورده و به کسی که اسلام میاره مگن مسلمان . ولی اون قوانین اسلام که شامل نبودن دزدی ، ربا ، و خیلی چیزای خوبی هست که ما مسلمون ها نداریم اینه که میگه مسلمون تو شرق هست ولی اسلام نیست تو غرب مسلمون نیست ولی اون اسلامی که میگه دزدی و دروغ و ریا … نباشه هست .
     در ضمن یک سرچ در گوگل انجام بدی هم بد نیست … ./

   2. جمله رو عکس نوشتی اسدآبادی 120 سال قبل گفت در غرب رفتم اسلام دیدم و مسلمان ندیدم ، به شرق برگشتم مسلمان دیدم و اسلام نیافتم

 4. اگر می شد به مردگان هر سال جایزه داد یکی از آنها دکترشریعتی بود ون مهد تفکر در دنیا هست وخواهدبود ویادش همیشه در قلبها جاویدان خواهد ماند.یادش گرامی وروحش جاویدان ای همیشه پاینده

 5. تادنیاادامه داردشریعتی هم زنده هست وادامه دارد ازخوندن یک جمله ازحرفاش حال عجیبی بهم دست میده این مردانتهایه انسانیت روبه نمایش گذاشته روحت شاد

 6. حیف آن زمان که باید یاریش می کردند تنهایش گذاشتند:
  در بن بست هم راه آسمان باز است ،‌پرواز را بیاموز.
  راه پرواز را می دانست و به یادگار گذاشت و امروز کتابها و اندیشه هایش راه پروازیست برای ما.

 7. سلام به همه ی دوستان .من عاشقه یه پسری به اسم علی هستم که اون شریعتی رو بهم معرفی کرد اما دیگه ازش خبری ندارم.اون عاشقه شریعتی بود در حدی که با استاد دانشگاهش دعواش شد که به شریعتی توهین کرده و اخراج شد.خواهش می کنم اگه کسی می شناسش یا خودش تو این سایته می یاد یه ایمیل بزنه.از همه می خوام اگه می شناسیدش به من ایمیل بدید.اسمه ایدیش رو می ذارم لطفا کمکم کنید.شیما هستم.
  id ali:bache_bahal919….
  id khodam:shima.shadmehr@yahoo.com

 8. برای کسانی که دم از مسلمانی میزنند متاسفم که واسه شیعه و سنی فرق میذارن
  دکتر اگه شیعه بود اول مسلمون بود بعد شیعه آقا کمال

  1. پس دکتر یه کتاب رو الکی پر کرده؟
   چرا نگفته محمد محمد است؟
   چرا نگفته مهدی مهدی است؟
   چون علت اختلاف شیعه و سنی همین فاطمه است
   علی شریعتی بدون فکر دست روی ام ابیها سلام الله علیها نگذاشته… کاش ما هم فکر کنیم

   1. خاک تو سرت منحرف احمق شیعه سنی چه صیغه اییه
    فقط انساییت
    دیگه نبینم از این برداشت های احمقانه کنی……..

     1. در همین حد بهت بگم که اندازه بز شعور نداری
      اسلام حقیقیت رو بذار دم کوزه آبشو بخور
      به جای این چرتو پرتا برو چندتا کناب تاریخی معتبر بخون تا بفهمی شیعه و سنی چیه
      همه ی مسئله اینه که شیعه بخاطر وجود ائمه دین رو تغییر داده تا ایراد و مشکلی از نظر کسانی که آینده میان نداشته باشه یا لا اقل مشکلاتش کمتر باشه در حالی که اهل تسنن واقعیاتی رو میگن که زمان پیامبر بوده
      مثلا روزه در اوایل اسلام به جای ماه رمضان سه روز اول هرماه بوده
      این روایت اهل سنته که از قران گرفته شده اما شیعه قبوت نداره
      ازینا زیاد هست
      به نظرت اگه خلفای اهل سنت بد بودن پیامبر دخترشو زن یکی از اونا ( فکر کنم عثمان) میکرد؟
      یا پیامبر به به هر 4 خلیفه وعده ی بهشت میداد؟
      من جفتشونو قبول ندارم اما تحقیق واسه ی اعتقادات مهمه

      1. چرا چرت و پرت میگی عوضی. تو که هیچی نمیدونی پس چی میگی؟ تا حالا چند بار نگاهت به جلد قرآن افتاده. خدا مستقیما گفته روزه مال ماه رمضانه و این ماه، ماه نزول قرآنه ((صوم)) ((صیام)) فکر نکنم معنی اینا رو اصلا بدونی. پیامبر عزیز ترین دخترش رو به حضرت علی (ع) داده که امام اول شیعیان و محبانشه.در باره دختری که نمیدونی به کی داده خود پیامبر هم همسری به نام آیشه(عایشه) داشته.جنابعالی چقدر در موردش میدونی. تو که اینقدر ادعای کتابخونی داری.پس حدیث ثقلین چیه؟ اصلا تو ارزش این حرفا رو نداری راستی اگر تو به اندازه یه بز شعور داشتی نمیومدی جواب کسی رو بدی که نظرش مال 21 مهر 1389ه. آدم احمق این مزخرفاتت رو برای خودت نگهدار تا زبون کثیفت کار دستت نده. اگر حوصله کلکل داری این حرفا رو اون پایین بزن نه اینجا که هیچ کس نمیتونه پیامتو ببینه

      2. بابا یه کم ادم باشید و مودبتر بنویسید!خیلی زشته این همه دکتر دکتر میکنیم بهد دو کلوم نمیتونیم با هم صحبت کنیم!در ضمن ارادت زیبا و خالصانه ی دکتر به علی (ع)غیر قابل انکاره و در کتب ایشان به وفور مشهود است.اینها جدای از شیعه و سنی است.شیعه برادر سنی است و باالعکس.

     2. محمد امین ..نه دیگه به این نتیجه رسیدم که واقعا مریضی.

      از همه خواهش میکنم رو حرف های این آفا بحث نکنین . بابا این هیچی حالیش نیست . گاهی میاد یه جمله ای رو اینجا استفراغ می کنه بعد همه که میان جواب این نفهم رو بدن نا خوداگاه کلی رو حرفای این *محمد امین* بحث می شه. بی خیالش شین.

      1. محمد امین ..نه دیگه به این نتیجه رسیدم که واقعا مریضی.

       از همه خواهش میکنم رو حرف های این آفا بحث نکنین . بابا این هیچی حالیش نیست . گاهی میاد یه جمله ای رو اینجا استفراغ می کنه بعد همه که میان جواب این نفهم رو بدن نا خوداگاه کلی رو حرفای این *محمد امین* بحث می شه. بی خیالش شین کلاااا.

      2. محمد امین ..نه دیگه به این نتیجه رسیدم که واقعا مریضی.

       از همه خواهش میکنم رو حرف های این آفا بحث نکنین . بابا این هیچی حالیش نیست . گاهی میاد یه جمله ای رو اینجا استفراغ می کنه بعد همه که میان جواب این نفهم رو بدن نا خوداگاه کلی رو حرفای این *محمد امین* بحث می شه. بی خیالش شین.

     3. محمد امین ..نه دیگه به این نتیجه رسیدم که واقعا مریضی.

      از همه خواهش میکنم رو حرف های این آفا بحث نکنین . بابا این هیچی حالیش نیست . گاهی میاد یه جمله ای رو اینجا استفراغ می کنه بعد همه که میان جواب این نفهم رو بدن نا خوداگاه کلی رو حرفای این *محمد امین* بحث می شه. بی خیالش شین.

     4. ************************************************
      ************************************************
      *************************************************
      از همه خواهش میکنم رو حرف های این آفا بحث نکنین . بابا این هیچی حالیش نیست . گاهی میاد یه جمله ای رو اینجا استفراغ می کنه بعد همه که میان جواب این نفهم رو بدن نا خوداگاه کلی رو حرفای این *محمد امین* بحث می شه. بی خیالش شین.
      *************************************************
      *************************************************
      *************************************************

      1. سلام سارای عزیز. ببخشید من الان پیغامت رو خوندم. خیلی خوشحالم که حرفامو خوندی و نظر دادی.

       چیکار کنیییییییییی:)

       اگه بخوای می تونیم با email در ارتباط باشیم

       aisan_abdl@yahoo.com

     1. ممنون که گفتین. واقعا ادب لازمه ولی این یه مورد من که نمیتونستم خودم رو کنترل کنم. خیلی ببخشید

     1. ولی فکر نمیکنم شیعه برادر سنی باشه….!(دلیلش رو برین و تو همون کتابا که گفتین بخونین.(یکیش اصول کافی از شیخ کلینی و اگر خواستین بیاین پایین تا چندتای دیگه هم معرفی کنم)

 9. من ادعا نمیکنم همیشه به یاد آنهایی هستم که دوستشان دارم اما ادعا میکنم حتی در لحظاتی هم که به یادشان نیستم آنها را دوست دارم.

  من در تعجبم از مردمی که خود زیر شلاق ظلم و ستم زندگی میکنند و بر حسینی میگریند که آزادانه زیست و آزادانه مرد.

  اگر مانند گاو چاق باشی تو را میدوشند اگر مانند خر قوی باشی از تو بار میکشند اگر مانند اسب سریع باشی سوارت میشوند اما تنها از اندیشه ی تو میترسند.

  بازی روزگار را نمیفهمم من تو را دوست دارم تو دیگری را ولی
  همه ی ما تنهاییم

 10. سلام دوستان از اینکه نام بزرگ شریعتی دلیل دوستی ما شد خوشحالم.
  نصیحت استاد به فرزندش: با همه چیز درآمیز و با هیچ چیز آمیخته مشو. در انزوا پاک ماندن نه سخت است و نه با ارزش!!!

 11. شما
  ای گوش هایی که تنها گفتن های کلمه دار را می شنوید!

  پس از این جز سکوت سخنی نخواهم گفت.

  و شما :

  ای چشمهایی که تنها صفحات سیاه را می خوانید !

  پس از این جز سطور سپید نخواهم نوشت.

  و شما :

  ای کسانی که هرگاه حضور دارم بیشترم تا آنگاه که
  غایبم…

  پس از این مرا کمتر خواهید دید !!

  « دکتر علی شریعتی »

 12. الهی! هر که را عقل دادی چه ندادی،
  و هر که را عقل ندادی چه دادی ؟
  خدایا : عقیده مرا ازدست ” عقده ام”مصون بدار.
  خدایا : به من قدرت تحمل عقیده “مخالف” ارزانی کن .
  خدایا : رشدعقلی وعلمی مرا از فضیلت “تعصب” “احساس”
  و “اشراق” محروم نساز.
  خدایا : مرا همواره اگاه وهوشیار دار تا پیش
  ازشناختن درست وکامل کسی قضاوت نکنم.
  خدایا : جهل آمیخته باخودخواهی و حسد مرا رایگان
  ابزار قتاله دشمن برای حمله به دوست نسازد.
  خدایا : شهرت منی را که:”میخواهم باشم” قربانی منی
  که ” میخواهند باشم” نکند.
  خدایا : درروح من اختلاف در “انسانیت” را به اختلاف
  در فکر واختلاف در رابطه با هم میامیز. آن چنان که
  نتوانم این سه قوم جدا از هم را باز شناسم.
  خدایا : مرا به خا طر حسد کینه و غرض عمله در امان
  دار.
  خدایا : خودخواهی را چندان درمن بکش تاخودخواهی
  دیگران را احساس نکنم واز آن در رنج نباشم.
  خدایا : مرا در ایمان « اطاعت مطلق بخش تا در جهان
  عصیان مطلق« باشم.
  خدایا: « تقوای ستیزم» بیاموز تا درانبوه مسوولیت
  نلغزم و از تقوای پرهیز مصونم دار تا در خلوت عزلت
  نپوسم.
  خدایا : مرا به ابتذال آرامش و خوشبختی مکشان.
  اضطرابهای بزرگ غمهای ارجمند و حیرتهای عظیم را به
  روحم عطا کن. لذت ها را به بندگان حقیرت بخش و
  دردهای عزیز بر جانم ریز.

  ( برگرفته از نیایش نامه دکتر علی شریعتی )

  1. آدما از جنس برگند . گاهی سبزند ، گاهی پائیزن و زردند . زمستون دیده نمیشن . تابستون سایبون سبزند. آدما خیلی قشنگن . حیف که هر لحظه یه رنگند…!

 13. ترجیح می دهم با کفش هایم در خیابان راه بروم و به خدا فکر کنم تا در مسجد بنشینم وبه کفش هایم فکر کنم
  (دکتر علی شریتی)

 14. آنان که عشق را در زندگی مردم جانشین نان کرده اند فریبکارند و اسم این فریبکاریشان را زهد گذاشته ان — استاد شریعتی

 15. ما که ماییم وقتی جملاتشونو میبینیم و میشنویم کلی روش فکر میکنیم که بتونیم معنی و مفهومش رو درک کنیم
  فکر کنید خودش چه مخی بوده
  روحش شاد

 16. دکتر شریعتی اسوه زمانی است که به جای زر و زیور بخشش عشق میکند باشد که با تاسی به ایشان همچون ازاد بمیریم

 17. عشق گاه جا به جامیشود و گاه می سوزاند اما دوست داشتن
  از جای خویش,از کنار دوست خویش بر نمیخیزد,سرد نمیشود که داغ نیست و نمیسوزاند که سوزاننده نیست.

 18. دکتر علی شریعتی درست است که این دنیا را ترک گفته است است ولی کتاب ها و جملاتش یاد وی را همیشه برای ما زنده نگه داشته و میدارد. هیچ چیز و هیچ کس نخواهد توانست یاد او را از قلب ها و ذهنهای ما پاک کند و تا این دنیا هست یاد او نیز خواهد بود.
  روحش شاد

 19. خدایا ! مرا از این فاجعه مصلحت پرستی که چون همه گیر شده است ، وقاحتش از یاد رفته و بیماری شده است از فرط عمومیتش،هر که از آن سالم مانده بیمار می ماند ، مصون دار تا :به رعایت مصلحت حقیقت را ذبح شرعی نکنم.
  دکتر شریعتی
  روحش شاد

   1. محمد رضا جان فکر نمیکنم دیگه صاحب این پیاما جوابتو بخونن چون کسی حوصله نداره بیاد بالا و همه جواب ها رو بخونه . پیام جدیدتو بیا و اون پایین بنویس. ممنون میشم اگر در بحث‌های ما شرکت کنی.

 20. احمدموسوی خویی

  بهترین استاددانشگاهی که جزو ه هایش هیچگاه ازبین نمیروند اوست و من همیشه دانشجوی زرنگش خواهم ماند دکتر احمد موسوی

 21. پدرم گناهش فقربود و مادرم گناهش عشق وامامن گناهم دانستن اندیشه های ناب و من امروزبرای دوستانم خواهم گفت رفتن دلیل نبودن نیست رفتن بهتر از ماندن وپوسیدن است و من امروزچون شمع فنای فنا خواهم شداما خاکسترم رادر پای درختی بریزید شاید دخترکی سیبی بکند ئ بخورد و من از مادری دیگر زائیده شوم …..جمله از احمد موسوی خوئی مدرس دانشگاه

 22. ساناز رفیعی

  هیچ تدبیری را قدرت تغییر تقدیر نیست.درد من حصار برکه نیست درد من زیستن با ماهیانی است که فکر دریا به ذهنشان خطور نکرده است.
  خیلی عالی بود.مرسی

 23. گاهی گمان نمی کنی اما می شود،گاهی نمی شود نمی شود که نمی شود،گاهی هزار دوره دعا بی اجابت است،گاهی نگفته قرعه به نام تو می شود،گاهی گدای گدایی و بخت نیست ،گاهی نگفته قرعه به نام تو می شود….

  خداوندا،
  تو میدانی ، که انسان بودن و ماندن در این دنیا چه دشوار است.
  چه رنجی می کشد آن کس که انسان است و از احساس سرشار است…….

  جالب نیست دوباره دارن به حجاب گیر می دن؟؟انگار همه قوانین اسلام رعایت می شه ، فقط حجاب ایراد داره…نمی دونم چرا از اسلام فقط یه حجاب و همه می بینند.فکر مردمو نمی شه عوض کرد…نمی گم حجاب بده اما همه عقل دارن،اختیار هم دارن…

  زمانی مصاحبه گری از دکتر علی شریعتی پرسید :
  به نظر شما چه لباسی را به زن امروز بپوشانیم ؟
  دکتر علی شریعتی در جواب گفتند : نمیخواهند لباسی بدوزید و بر تن زن امروز نمائید . فکر زن را اصلاح کنید او خود تصمیم میگیرد که چه لباسی برازنده اوست….

  در شگفتم که سلام آغاز هر دیداریست ، ولی در نماز پایان است . شاید این بدین معناست که پایان نماز ، آغاز دیدار است .

  1. سلام
   اگه حجاب خانمها بر داشته بشه که تقریباً برداشته شده میدونی چه وضع بدی پیش میاد؟
   باید امروز جلوشو بگیرن اگه جلوش گرفته نشه دیگه فردا نمیشه کاری کرد و جامعه بیش از پیش به فساد کشیده میشه
   یه کم به فکر خودتون فشار بیارید که اگه حجاب برداشته بشه فردا اگه دختران و پسران ما به چه وضعی در میان که اگه خودشون به فساد علاقه ای نداشته باشند به زور به فساد کشیده میشن.
   حجاب اگه چیز بدی بود خدا درقرآن به آن این همه سفارش نمی کرد!
   مگه تا به حال دیدی یا شنیدی که قرآن این کتاب آسمانی چیزی گفته باشه که عکس آن ثابت شده باشه
   یه کم بیشتر روش فکر کن (حجاب)
   ممنون
   دوستدار شما وحید ت

   در خیابان چهره آرایش مکن

   از جوانان سلب آسایش مکن

   زلف خود از روسری بیرون مریز

   در مسیر چشمها افسون مریز

   یاد کن از آتش روز معاد
   **************
   ای زن به تو از فاطمه اینگونه خطاب است
   ارزنده ترین زینت زن حفظ حجاب است
   ********
   چادر زن تاج سلطانی بود حافظش از شر شیطانی بود
   چادر زن برهوس غالب شود عزت زن را زحق طالب شود
   چادر زن کیمیای غیرت است چون نشان غیرت ملیت است
   از برون شرح درونی می‌دهد خشم دشمن را فزونی می‌دهد
   صرفه دارد بهر زن در اقتصاد صرفه‌اش باشد عیان از صد جهات
   بر سر زن هست مانند سپر حافظ زن هست هنگام خطر
   غنچه‌ای تا هست پنهان در حجاب می‌کند از او خزان هم اجتناب
   تا نقابش باز از سر می‌شود با نسیمی زود پرپر می‌شود
   حفظ چادر هست شیرین‌تر زجان بهر ایرانی زعهد باستان
   حفظ چادر بهر زنها جوشن است تیرجانسوزی به چشم دشمن است
   حبل عصمت را بود چادر کره پوشش اندامن را باشد زره
   حفظ چادر مایه وارستگی است جسم زن را حافظ برجستگی است
   زن بود گل، چادرش خار بدان حافظش باشد زچشم این و آن
   هرچه زن را برتری باشد حجاب حرکتش دارند برتر شیح و شاب
   حفظ استقلال زن در چادر است کوکب اقبال زن در چادر است
   خصم پندارد که با فرهنگ خویش می‌کند تحمیل بر زن ننگ خویش
   غافل از آنکه زنان ما گلند برمقام حفظ عصمت سنبلند

   1. یه باحجاب بادلی پرازدرد

    سلام

    شعرا قشنگ بودن .در همراهی با متنی که نوشتید باید بگم که منم با برداشتن حجاب مخالفموولی با این همه سخت گیری ام موافق نیستم <خدا تو همون قرانی که گفتین قران شما و من گفته حجاب اجباریه !گفته دین اجباریه!زنا و دخترا خودشون باید به این باور برسن که حجاب چیه ؟مزیتش چیه؟نه اینکه یه زور روسری رو رو سرشون بندازن <کوتاه کردن موهای یه دختر تو خیابون درسته!بی ابرو کردنش باعث میشه حجابشو محکم کنه!با شمام که مسلمونید شما که دم از خدا وقرانش میزنید دین اجباری نیست.شما فرهنگ سازی کردین که جواب نداد وحالا رفتین سراغ مرحله اخر امر به معروف!شما که به اصطلاح مسلمونید میدونید که این مرحله در صورتی جایزه که مفسده نداشته باشهبا این اجبار مفسده نداریم!!!!!!لجبازی نداریم!دین گریزی نداریم!

    1. سلام!
     فقط همینو میگم خدا در کجا نوشته دین اجباریه؟؟؟؟
     تو سوره ی بقره فک کنم اییه 256 میگه هیچ اجباری در دین نیست نمیدونم این حرفارو از کجا در اوردی…حجابم که رعایت میکنی به نفع خودته دوست داری اون تن لطیفتو هر کسو ناکسی ببینه؟؟؟اگه دوست داری دیگه هیچ…

   2. با سلام

    دوست عزیز تزکیه نفس در زندان در مقابل تزکیه نفس در ازادی ناچیز است واظهار نا توانی دارد در زمان صدر اسلام که ÷یامبر گرامی در حیات بودند نه حجابی بود ونه گشت مبارزه با منکرات وچ بسا مردانی چون ابوذر سلمان و….. رشد کردند پس در مقام دانایان ننشین وسخن مگو که خفتن به از بیداری با نادانی است

    قانون لیت مدار

  2. سلام. گفتم شما و کسایی که به بحث درباره موضوع حجاب علاقه مند هستن، اگه دوست داشته باشن میتونن به این دو پست یه سری بزنن. تجربه و نظر خودم، همراه بحث و یک نظرسنجی از آقایون که تا حدودی میتونه حداقل از یک جنبه ضرورت حجاب رو برای ما زن ها نشون بده.
   http://www.azjenseto.blogfa.com/post-5.aspx
   http://www.azjenseto.blogfa.com/post-6.aspx

  3. روزی در یک سخنرانی مخالفان برای تحقیر کردن استاد با تمسخر گفتند آقای شریعتی شما که درس خوانده و استادید و اینقدر سیگار می کشید آیا نمی دانید که سیگار عمر را کوتاه می کند!…
   استاد با لبخندی گفتند … فرق من و شما در این است که …شما به طول عمر فکر می کنید و من به عرض عمر ….!و….

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *