گفتگوهای تنهایی

گفتگوهای تنهایی

طاقت فرساترین درد تنهائی است.

حتی برای خدا « طاقت فرسا » ترین دردها تنهائی است ،  بی آشنا بودن است ، گنج بودن و در ویرانه ماندن است ،  وطن پرست بودن و در غربت بودن است . عشق داشتن و زیبائی نیافتن است ،  زیبا بودن و عشق نجستن است ، نیمه بودن است ناتمام زیستن است بی …

طاقت فرساترین درد تنهائی است. ادامه »

گفتگو

-سوال : بوی اندوه طعم سخنانتان طبیعی است ، اما ضعف و یأس را در چهره ابوذر و حجر دیدن هولناک است. ! – شریعتی : ضعف و یأس ؟ هرگز ! این دو فرزند نامشروع زوجی است که در آن ، پدر « کفر » است و مادر « خود خواهی ». ….. – …

گفتگو ادامه »

هر کسی یک منتظر است .

مهدویت و مسیحیت مذهب هر فرد نیز هست نه به عنوان فردی وابسته به یک مذهب یا یک دوره یا جامعه نه! به عنوان یک فرد انسان ،یک انسان! هر کسی یک منتظر است . مومن می جوید و تا نیابد آرام نیست مهدویت یعنی آینده گرایی ،مهدویت یعنی «فردا »! <گفتگوهای تنهایی ،مجموعه آثار33،بخش …

هر کسی یک منتظر است . ادامه »

روح مذهبی

من ان تازه مسلمانی نیستم که به امام مذهب خویش بگوید حقیقت را بگو ، آنچه هست بگو ، به مصلحت حرف نزن ، با همکیشانت تعارف نکن ،ایمانت  را از مومنت پوشیده مدار نه! من یک نو مسمان احساساتی نیستم که با چهار تا مجلس روضه و منبر اسلام شناسی مطالعه ی تاریخ ادیان …

روح مذهبی ادامه »

تنها آینده است که حرف خواهد زد

ترجمه ی دکتر شریعتی از قسمتی از کتاب احلام یک سالک  اثر ژان ژاک روسو   «هفتاد سال را بر روی زمین گذراندم اما فقط هفت سال زندگی کردم» امروز روز عید پاک است بی شک از آشنایی من با خانم وارن پنجاه سال می گذرد ! در این ایام وی بیست و هشت ساله …

تنها آینده است که حرف خواهد زد ادامه »

لوح محفوظت

آن خلوت بیکرانه  ی خاموش و سرد را چگونه بر دوش می کشی؟ چگونه پر میکنی؟ حرفهایت را با که می گویی؟ غم هایت را به که می دهی؟ ناله هایت را چه می کنی؟ برای قصه هایت مخاطبی نداری؟ برای تنهایت یادی نداری؟ برای دردهایت نمی نویسی؟ کسی نداری که در ان خلوت ساکت …

لوح محفوظت ادامه »