طرحی از یک زندگی

شرح زندگی دکتر شریعتی از زبان پوران شریعت رضوی

کنگره پاریس و کشمکشهای درونی آن ( انشعاب در کنگره )

فعالیتهای علی در این مرحله از زندگی اش به دو بخش سیاسی و فرهنگی تقسیم می شد : در بخش سیاسی که جنبه علمی داشت اوقات او معطوف به دنبال کردن مسائل جاری مملکت و پیدا کردن راهکارهایی در درون جبهه دانشجویی برای حل اختلافات درونی بود . نوشتن بیانیه ها و مقالاتی در چارچوب …

کنگره پاریس و کشمکشهای درونی آن ( انشعاب در کنگره ) ادامه »

شریعتی و جبهه ملی دوم

تحولات داخلی ایران از یک سو و از سوی دیگر سیاستهای جناح دموکرات امریکا در قبال ایران موجب تحرک نیروهای سیاسی شد . 1. کنفدراسیون ( تاریخ جنبش دانشجویان ایرانی در خارج از کشور 57-1332 ) ، افشین متین ، ترجمه ارسطو آذری ، نشر شیرازه سال 1378 چاپ اول ص 101 جبهه ملی در …

شریعتی و جبهه ملی دوم ادامه »

فعالیتهای شریعتی در کنفدارسیون دانشجویی در فرانسه

علی ضمن ادامه تحصیل در فرانسه بین سالهای 1338 تا 1343 و حضور در کلاسهای درس استادان بنام تاریخ و جامعه شناسی ، در بین دانشجویان و محافل اپوزیسیون خارج از کشور به عنوان یک چهره سیاسی مخالف رژیم پهلوی شناخته می شد ، و در همه عرصه های سیاسی مانند شرکت در میتینگها و …

فعالیتهای شریعتی در کنفدارسیون دانشجویی در فرانسه ادامه »