facebook
بابا علی همیشه بود
۱۱ام خرداد، ۱۳۹۳

مونا شریعتی دخترش که در زمان وداع با پدر ۶ساله بود میگوید: « بابا علی بابای خانه نبود در چشم کوچک من معمایی بود غریبه ای بود که گاه حضور […]

بابا علی همیشه بود