پوپکم .. پوپک شیرین سخنم !
۱۷ام آذر، ۱۳۹۰

پوپکم ! پوپک شیرین سخنم ! این همه فارغ از این شاخه به آن شاخه مپر، این همه قصه شوم از کس و ناکس مشنو ، غافل از دام هوس… […]

پوپکم .. پوپک شیرین سخنم !
جملات دکتر شریعتی درباره عشق و دوست داشتن
۲۹ام آبان، ۱۳۹۰

“… دوست داشتن از عشق برتر است. عشق یک جوشش کور است و پیوندی از سر نابینایی، اما دوست داشتن پیوندی خودآگاه و از روی بصیرت روشن و زلال. عشق […]

جملات دکتر شریعتی درباره عشق و دوست داشتن
تاریخ باستان
ادیان و مذاهب
تصاویر باستان

    جستجوهای ورودی:

    نوشته کوتاه عشق عاشقی شریعتی + سخنان شریعتی درباره عشق + جملات شریعتی درباره عشق و دوست داشتن + علی شریعتی در مورد عشق + سخنان دكتر شريعتي درباره عشق + متنهای جالب از شریعتی راجع ب دوس داشتن + سخنان زیبای دکتر علی شریعتیدر مورد دوست داشتن + سخنان دکترشریعتی درمورد تولد + سخنان دکتر شریعتی درباره عشق + سخنان دکتر شریعتی در مورد عشق و دوست داشتن + سخنان دکتر شریعتی در مورد دوست داشتن + سخنانی درمورد دوست داشتن از علی شریعتی + شعر یامطلب واسه دوستداشتن + شعری درمورد شعورکه بیان شده + عشق دکتر شریعتی دانلود + جملات دکتر شریعتی در مورد دوست داشتن + نثری از دکتر شریعتی درباره عشق + نظر دکتر شریعتی در مورد عشق + نوشته های دکتر شریعتی درباره عشق + نوشته های شریعتی در مورد دوست داشتن + سخنان دكتر شريعتي در مورد عشق + سخن شریعتی درباره ی دوست + سخن دکترشریعتی در مورد مردانگی + اساطیری درباره ی کویر + اپارات دکتر شریغتی + جملات بزرگان درباره ی دوست داشتن و عشق + جملات دكتر علي شريعتي در مورد عشق و دوست داشتن + جملات دکتر شریعتی درباره دوست + جملات دکتر علی شریعتی درباره دوستی + جملات شریعتی در باره دوست داشتن + جملات ناب در باره دوستی + جملاتی درباره دوست + جمله درباره ی دوست داشتن زن + جمله دکتر مصدق در مورد عشق های دیگری + جمله راجب داشتن عشق + جمله زیبای دکتر شریعتی در باره دوست داشتن + جمله ناب دکتر شریعتی درباره عشق + حرف های دکترشریعتی دربارهی عشق + دانلود بهترین سخنان شریعتی وبهشتی درمورد عشق + درباره دکترشریعتی + اخرین جمله عشق ب معشوق قبل مرگ +