پوپکم .. پوپک شیرین سخنم !
۱۷ام آذر، ۱۳۹۰

پوپکم ! پوپک شیرین سخنم ! این همه فارغ از این شاخه به آن شاخه مپر، این همه قصه شوم از کس و ناکس مشنو ، غافل از دام هوس… […]

پوپکم .. پوپک شیرین سخنم !
جملات دکتر شریعتی درباره عشق و دوست داشتن
۲۹ام آبان، ۱۳۹۰

“… دوست داشتن از عشق برتر است. عشق یک جوشش کور است و پیوندی از سر نابینایی، اما دوست داشتن پیوندی خودآگاه و از روی بصیرت روشن و زلال. عشق […]

جملات دکتر شریعتی درباره عشق و دوست داشتن
تاریخ باستان
ادیان و مذاهب
تصاویر باستان

    جستجوهای ورودی:

    سخنان شریعتی درباره عشق + علی شریعتی در مورد عشق + جملات شریعتی درباره عشق و دوست داشتن + نوشته کوتاه عشق عاشقی شریعتی + سخنان دکتر شریعتی در مورد دوست داشتن + متنهای جالب از شریعتی راجع ب دوس داشتن + کتابهای دکترعلی شریعتی راجع به عشق + متنی بسیار زیبا از دکترشریعتی درمورد دوست داشتن + سخنان دكتر شريعتي درباره عشق + سخنان دکتر شریعتی در مورد عشق و دوس داشتن + نظر دکتر شریعتی در مورد عشق + دکترعلی شریعتی عشق ودوست داشتن جملات کوتاه + سخنان دکترشریعتی درمورد تولد + سخنان زیبای دکتر علی شریعتیدر مورد دوست داشتن + سخنان دکتر علی شریعتی در مورد دوست داشتن + سخنان دکتر شریعتی درباره عشق + سخنان دکتر شریعتی در مورد عشق و دوست داشتن + شعری درمورد شعورکه بیان شده + سخنانی درمورد دوست داشتن از علی شریعتی + نوشته های شریعتی در مورد دوست داشتن + نوشته های زیباازدکترشریعتی درموردعشق + نوشته های دکتر شریعتی درباره عشق + نثری از دکتر شریعتی درباره عشق + متنی درباره ی دوست از دکتر شریعتی + متنهای دوست داشتن از دیدگاه بزرگان + عشق دکتر شریعتی دانلود + عشق انسان روداغ میکنه سخن دکتر شریعتی + شعر یامطلب واسه دوستداشتن + سخنان دكتر شريعتي در مورد عشق + سخن شریعتی درباره ی دوست + جملات شریعتی درباره تولد + جملات شریعتی درباره انسان + جملات شریعتی در باره دوست داشتن + جملات زیبای شریعتی در مورد دوستی و دوست داشتن + جملات دکتر علی شریعتی درباره دوستی + جملات دکتر شریعتی درباره دوست + جملات دکتر شریعتی در مورد دوست داشتن + جملات دكتر علي شريعتي در مورد عشق و دوست داشتن + جملات بزرگان درباره ی دوست داشتن و عشق + اپارات دکتر شریغتی + اساطیری درباره ی کویر + جملات شریعتی درباره عشق + جملات ناب در باره دوستی + جملاتی درباره دوست + سخن دکترشریعتی در مورد مردانگی + سخن اوشو درباره دوري + درباره دکترشریعتی + دانلود بهترین سخنان شریعتی وبهشتی درمورد عشق + حرف های دکترشریعتی دربارهی عشق + جمله ناب دکتر شریعتی درباره عشق +