facebook
شریعتی و الگوی فرهنگی حاکم بر جامعه ایران
۳۰ام فروردین، ۱۳۹۰

علی به دنبال دریافت مدرک دکترا در سال ۱۳۴۳ سرانجام با تاملات بسیار راه تحول و دگرگونی جامعه ایران را فرهنگی ارزیابی کرد و بعد از ۵ سال زندگی و […]

شریعتی و الگوی فرهنگی حاکم بر جامعه ایران
نفوذ اندیشه های شریعتی در کشورهای اسلامی
۸ام فروردین، ۱۳۹۰

رمز موفقیت شریعتی را در کشورهای اسلامی باید در تاکید و توجه ویژه وی به نقش مذهب در زندگی مردم دانست که مهم ترین رکن تاثیرگذار در زندگی و سلوک […]

نفوذ اندیشه های شریعتی در کشورهای اسلامی
شریعتی و روشنفکران
۷ام فروردین، ۱۳۹۰

 علی شریعتی اندیشمندی بود که روشنفکران عصر او تلاش می کردند نادیده اش بگیرند و اگر هم درباره شخصیت و افکارش اظهار لحیه ای می فرمودند به قضاوت کلی درباره […]

شریعتی و روشنفکران
چالش بین دکتر یدالله سحابی ،مطهری و بازرگان
۴ام فروردین، ۱۳۹۰

نابه هنگام بودن این اطلاعیه اثر بسیار بدی بر اذهان دانشجویان و جوانان گذاشته بود . من بعد از بازگشت به ایران اطلاعیه را دیدم . گفته می شد که […]

چالش بین دکتر یدالله سحابی ،مطهری و بازرگان
هنر و رسالت مردمی شریعتی
۲ام فروردین، ۱۳۹۰

علی که در این سالهای میانی و پایانی تحصیلات دانشجویی ، شور و نشاط تازه ای به خود گرفته بود ، با تلاشی خستگی ناپذیر هر شماره نشریه ایران آزاد […]

هنر و رسالت مردمی شریعتی
شریعتی و قرائت های نوین
۷ام آبان، ۱۳۸۹

همواره تا پیش از ظهور شریعتی ، عنان تمامی قرائت ها و تفاسیر مختلف ، تماما محدود به سیطره ی فقها بود و شرایط به گونه ای رقم می خورد […]

شریعتی و قرائت های نوین
تاریخ باستان
ادیان و مذاهب
تصاویر باستان