شریعتی و شاندل

راستی که دوست داشتن چقدر سخت است!!

  پرلود prelude سمفونی یک عصر بارانی و مه گرفته ای را نشان می دهد . سیم های زهی که در خلال آهنگ تکرار می شود نشست و پرواز هواپیماها را نشان می دهد . در متن آهنگ ها یک ریتم یکنواخت  همواره به گوش می رسد ، در زیر آرامش هوای مه گرفته و …

راستی که دوست داشتن چقدر سخت است!! ادامه »

شریعتی، شاندل و سولانژ!

دکتر احسان شریعتی : “… شریعتی شاندل را که مخفف نام خودش هم هست (شریعتی ـ مزینانی ـ علی = شمع ) به‌همین دلیل اختراع کرده و برای اثرگذاری‌ی بیشتر است، و قصد دیگری ندارد. چون یکی از دوستان روشنفکر ما منتقد شریعتی بود که چرا تو با این کار ما را سر کار گذاشته­‌ای؟ …

شریعتی، شاندل و سولانژ! ادامه »

شاندل کیست؟

بی شک هر کس  در کتاب پر رمز و راز و عمیق گفت گوهای تنهایی اندکی درنگ کرده باشد در دنیای پیچیده و سرشار  و  وسیع روح خالقش سر در گم و غرق تفکر شده است… در قسمت های مختلف این کتاب و حتی کتب دیگر شریعتی نام شاندل که آشنای دوستداران دکتر است بار …

شاندل کیست؟ ادامه »