شریعتی و دوران مشروطه

۱۴مرداد سالگرد انقلاب مشروطه فرصتی است برای تأمل در موضوع ایران و جهان مدرن و اینکه این راه طی شده تا کجا کامیاب و یا ناکام بوده است. آیا ایران وارد دنیای مدرن شده است یا خیر؟ آیا پایه‌های مشروطیت یعنی تفکیک قوا و شکل‌گیری جامعهٔ مدنی و تشکیل احزاب و مطبوعات مستقل به عنوان رکن چهارم دموکراسی تحکیم یافته است یا خیر؟ در هر صورت انقلاب مشروطه آرمان هیجان انگیز برابری سلطان ظل‌الله با...