شریعتی و دوران مشروطه

۱۴مرداد سالگرد انقلاب مشروطه فرصتی است برای تأمل در موضوع ایران و جهان مدرن و اینکه این راه طی شده تا کجا کامیاب و یا ناکام بوده است. آیا ایران وارد دنیای مدرن شده است یا خیر؟ آیا پایه‌های مشروطیت یعنی تفکیک قوا و شکل‌گیری جامعهٔ مدنی و تشکیل احزاب و مطبوعات مستقل به عنوان …

شریعتی و دوران مشروطه ادامه »