اگر خدا نباشد ، همه چیز مجاز است
۱۱ام آذر، ۱۳۹۰

خدایا ! این آیه را که بر زبان داستایوسکی رانده ای ، بر دل های روشنفکران فرود آر که : ” اگر خدا نباشد ، همه چیز مجاز است ” […]

اگر خدا نباشد ، همه چیز مجاز است
طاقت فرساترین درد تنهائی است.
۵ام آبان، ۱۳۹۰

حتی برای خدا « طاقت فرسا » ترین دردها تنهائی است ،  بی آشنا بودن است ، گنج بودن و در ویرانه ماندن است ،  وطن پرست بودن و در […]

طاقت فرساترین درد تنهائی است.
در فنای خویش بقا یافتن!
۱ام خرداد، ۱۳۹۰

نسان فواره ای است که از قلب زمین عصیان می کند و در این جستن شتابان و شورانگیزش ، هر چه بشتر اوج می گیرد بیشتر « پریشان و تردیدزده […]

در فنای خویش بقا یافتن!
روح خویشاوند
۱ام خرداد، ۱۳۹۰

حرف هایی هست که کلماتش همچون سپند بر آتش ، در مجمر روح بی قرارند و آدمی را سراسیمه و بیتاب همچون روح سرگردان از شهر و دیار برون می […]

روح خویشاوند
چگونه هستی و نمی پرستی؟
۱ام خرداد، ۱۳۹۰

خدایا ! تو در آن بالا ، بر قله ی بلند الوهیتت ، تنها چه می کنی ؟ ابدیت را بی نیازمندی ، بی چشم به راهی ، بی امید […]

چگونه هستی و نمی پرستی؟
من گنگ خواب دیده و عالم تمام کر؛من عاجزم زگفتن و خلق از شنیدنش
۱ام خرداد، ۱۳۹۰

در این هنگام است که می توان نشست و به این شاگرد شگفتی که در اوج پرواز های سبک پر  و زیبایش  ناگهان سقوط می کند فهماند که وصیت چیست […]

من گنگ خواب دیده و عالم تمام کر؛من عاجزم زگفتن و خلق از شنیدنش
تاریخ باستان
ادیان و مذاهب
تصاویر باستان

    جستجوهای ورودی:

    من گنگ خواب دیده عالم تمام کر + من گنگ خواب دیده و عالم تمام کر + من گنگ خواب دیده + من گنگ خواب دیده و عالم + من گنگ خواب دیده ام + گنگ خواب دیده + من گنگ خواب خورده و + کر من + من گنگ خواب دیده و عالم همه کر + من گنگ خواب دیده و عالم تمام کر / من عاجزم زگفتن و خلق از شنیدنش + شعر من گنگ خواب دیده و خلقی تمام کر از چه کتابی است؟ + شعرمن گنگ خواب + من عاجزم ز گفتن وخلق از شنیدنش + من عاجزم زگفتن و خلق از شنیدنش + من عاجزم زگفتن وخلق از شنیدنش + من گنگ خواب دیدم و عالم همه کر + من گنگ خواب ديده و عالم تمام کر + دانلود شعر من گنگ خواب دیده و عالم تمام کر من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش +