• این وبگاه در تاریخ ۲۴ تیر ۱۳۸۷ به کوشش جمعی از علاقه مندان به معلم شهید دکتر شریعتی راه اندازی شده است، همچنین وابسته به هیج گونه نهاد یا سازمانی نیست