facebook
این مرد، این در وطن خویش غریب
۶ام خرداد، ۱۳۹۳

و تاریخ آن گوشه ایستاده است، گویی با لبانش می گرید، می گرید به سرنوشت این مرد، این در وطن خویش غریب و می خندد به این قوم، این پیروان […]

این مرد، این در وطن خویش غریب
انسان را خدا بر گونه ی خویش آفرید
۲۹ام خرداد، ۱۳۹۰

خداوند : «بنده ی من مرا پیروی کن  تا همچون خویشت سازم» …. انسان را خدا بر گونه ی خویش آفرید…. و اکنون بر فراز مناره ی معبد خویش که […]

انسان را خدا بر گونه ی خویش آفرید
عشق های« بزرگ » ؛ نه از عشق های «شدید»
۲۹ام خرداد، ۱۳۹۰

در زیر  این آسمان  ، این انتظار چیست که روح را بیتاب خویش کرده است ! در تاریخ این عطش چیست که هرگز در روح های سیراب فرو نمی نشیند؟ […]

عشق های« بزرگ » ؛ نه از عشق های «شدید»
هبوط
۲۹ام خرداد، ۱۳۹۰

مرا کسی نساخت خدا ساخت ؛ نه آنچنان که « کسی می خواست» . که من کسی نداشتم , کسم خدا بود ، کس بی کسان ، او بود که […]

هبوط
روح وحشی
۲۹ام خرداد، ۱۳۹۰

ابو علی در قصیده عینیه مشهورش از کبوتری سخن می گوید که از بام بلند آفرینش فرود آمده است  و بر روی خاک در قفسی خود را گرفتار کرده است، […]

روح وحشی
مقدمه ی کتاب کویر شریعتی
۱ام خرداد، ۱۳۹۰

این «بث الشکوی ها » نه کتاب است و نه مقالات ، « صمیمانه ترین نامه ها نامه هائی است که به” هیچ کس” می نویسم» و «سخنی از حقیقت […]

مقدمه ی کتاب کویر شریعتی
تاریخ باستان
ادیان و مذاهب
تصاویر باستان