facebook
فیلمی از دکتر شریعتی
۸ام خرداد، ۱۳۹۰

بتازگی در یوتیوب فیلمی از دکتر شریعتی منتشر شده است. این فیلم هر چند کوتاه ولی چهره دکتر را نمایان می کند. برای دانلود این فیلم کوتاه و ارزشمند لطفا […]

فیلمی از دکتر شریعتی
تاریخ باستان
ادیان و مذاهب
تصاویر باستان