facebook
محمد سلمان را یافت
۶ام دی، ۱۳۸۹

«سلمان از خانوده ی من است ، از من است …» از ان روز که مسلمانان این حدیث را از پیغمبر شنیدند دیگر هیچ کس نگفت «سلمان فارسی» همه به […]

محمد سلمان را یافت