facebook
شرح حال شریعتی از زبان خود
۱۱ام اسفند، ۱۳۸۹

مفصل‌ است‌؛ خاطره‌هایی‌ پر از خون‌ و ننگ‌ و نام‌ و ترس‌ و دلاوری‌ و صداقت‌ و دروغ‌ و خیانت‌ و فداکاری‌ و… و شهادتها و… چه‌ بگویم‌؟ چه‌ آتشی‌؟ […]

شرح حال شریعتی از زبان خود