facebook
دکتر شریعتی، شهید بهشتی و آقای مصباح
۳۱ام اردیبهشت، ۱۳۸۸

در دهه ی پنجاه شمسی مسأله ی دکتر شریعتی، یکی از مسائل داغ حوزه های علمیه بود. یکی از این کانون ها مدرسه ی حقانی قم بود که هم شهید […]

دکتر شریعتی، شهید بهشتی و آقای مصباح