مرحوم آیت الله طالقانی از شریعتی می گوید

مرحوم آیت الله طالقانی: امروز مصادف است با دومین سالروز هجرت خاطره انگیز فرزند مجاهد و متفکر ما مرحوم دکتر شریعتی آنچه از این فرزند عزیز اسلام با خصوصیات فکری و دید اسلامی می باید بیان کنیم بیش از این مفصل تر از این ،  بلیغ تر و رساتر از این در کتابهایش تبیین شده …

مرحوم آیت الله طالقانی از شریعتی می گوید ادامه »