facebook
خانواده دکتر شریعتی: آیت الله منتظری بیدارترین وجدان نظام بود
۶ام دی، ۱۳۸۸

درگذشتِ عالمِ مردمی آیت‌الله حسین‌علی‌منتظری، از برجسته‌ترین فقهای جهانِ اسلام و تشیع، هم‌رزم طالقانی بزرگ و از پی او، بیدارترین وجدانِ نظامِ برخاسته از انقلابِ مردمِ ایران، در این روزهای […]

خانواده دکتر شریعتی: آیت الله منتظری بیدارترین وجدان نظام بود