facebook
دانلود کتاب ابوذر غفاری، دکتر شریعتی
۵ام بهمن، ۱۳۸۹

نام کتاب ابوذر (دانلود+) نویسنده دکتر علی شریعتی توضیح شرح زندگی ابوذر غفاری از صحابه محمد پیامبر؛ وی پنجمین شخصیتی بود که به پیامبر اِسلام ایمان آورد رمز عبور www.tarikhema.ir […]

دانلود کتاب ابوذر غفاری، دکتر شریعتی
تنها راه می رود، تنها می میرد و تنها برانگیخته می شود. یکبار دیگر ابوذر!
۲۴ام مرداد، ۱۳۸۹

نمایش «یکبار دیگر ابوذر» در سال ۵۱، درست یکی دوماه قبل از تعطیلی حسینیه، در زیر زمین ارشاد برگزار شد. این نمایش باعث ترس ساواک شد، به این دلیل که […]

تنها راه می رود، تنها می میرد و تنها برانگیخته می شود. یکبار دیگر ابوذر!