مطهری گفت شریعتی دروغ می‌گوید

گفت‌وگو با دکتر محمدمهدی جعفری فرشاد قربانپور :دکتر محمدمهدی جعفری استاد دانشگاه و معاونت سابق آموزشی دانشگاه شیراز از جمله دوستان و نزدیکان دکتر شریعتی بود. او از سال1346 تا چند روز قبل از سفر بی‌بازگشت دکتر شریعتی به لندن همواره یار و همراه او بود. در زمینه برخی مسائل و ابهام‌های زندگی و مرگ …

مطهری گفت شریعتی دروغ می‌گوید ادامه »