facebook
ریشه اختلافات استاد مطهری با شریعتی
۱۸ام فروردین، ۱۳۹۰

اما جلسه ای که باید به تهیه و تنظیم جوابیه ای رسمی علیه مخالفان ارشاد و شخص علی باشد در طول پنج جلسه غیر علنی که هر یک حدود دو […]

ریشه اختلافات استاد مطهری با شریعتی
خاطرات مرحوم حاج احمدعلی بابایی از اختلافات مطهری با شریعتی
۶ام فروردین، ۱۳۹۰

 آقای احمدعلی بابایی که یکی از افراد ملی – مذهبی و از دوستداران دکتر شریعتی بود چند هفته قبل از درگذشت غم انگیزش در خارج کشور نامه ای به من […]

خاطرات مرحوم حاج احمدعلی بابایی از اختلافات مطهری با شریعتی