facebook
در آخرین روزهای حیات دکتر شریعتی چه گذشت؟
۲۹ام خرداد، ۱۳۹۳

روزگار پیش از انقلا‌ب و در جریان مبارزات مردم علیه رژیم شاه، افراد بزرگ و موثری درگذشتند که مرگشان در‌ هاله‌ای از ابهام قرار گرفت و روایت‌های متفاوتی از فوت […]

در آخرین روزهای حیات دکتر شریعتی چه گذشت؟