facebook
و اکنون که اسلام ماسکی فریبنده بیش نیست..
۷ام مهر، ۱۳۸۹

ما اگر به سادگی تسلیم شدیم تنها به این دلیل بود که خود را در برابر اسلام و در حمایت از نظام فساد ، ظلم و فریبکاری ساسانی – اشراف […]

و اکنون که اسلام ماسکی فریبنده بیش نیست..
خدایا تو قلب بیگانه را می شناسی
۳ام مهر، ۱۳۸۹

خدایا تو قلب بیگانه را می شناسی ، که خود در سرزمین وجود بیگانه بودی . . دکتر شریعتی

خدایا تو قلب بیگانه را می شناسی
آن جاده ی روشن و خیال انگیز
۲۹ام مرداد، ۱۳۸۹

به نظاره آسمان رفته بودم گرم تماشا و غرق در این دریای سبز معلقی که بر آن ، مرغان الماس پر ستارگان زیبا و خاموش ، تک تک از غیب […]

آن جاده ی روشن و خیال انگیز
جای نشستن نیست
۳۰ام خرداد، ۱۳۸۹

بروی این زمین برای شاهینی چون من جای نشستن نیست دکتر  علی  شریعتی گفتگوهای تنهایی “صفحه ۳۸”

جای نشستن نیست
بارالها
۸ام اردیبهشت، ۱۳۸۹

بارالها برای همسایه ای که نان مرا ربود نان، برای دوستی که قلب مرا شکست مهربانی، برای آنکه روح مرا آزرد بخشایش و برای خویشتن خویش آگاهی و عشق میطلبم. […]

بارالها
ملتی عاشق علی باشد و عاقبت یزید
۳ام بهمن، ۱۳۸۸

چه رنجی بزرگ تر از اینکه ملتی عاشق علی باشد و عاقبت یزید را داشته باشد؟ و چه رنجی بالاتر از اینکه کسانی که می بینیم در چه سطحی از […]

ملتی عاشق علی باشد و عاقبت یزید