facebook
شریعتی و قیام ۱۵ خرداد
۳۰ام فروردین، ۱۳۹۰

علی تا قبل از سال ۱۳۴۲ همراه با افراد فوق در اروپا و امریکا در چارچوب فعالیتهای جنبش دانشجویی یا در تشکیلات جبهه ملی فعالیت داشت . اما بعد از […]

شریعتی و قیام ۱۵ خرداد
تاثیر جنبشهای آزادیبخش بر شریعتی
۴ام دی، ۱۳۸۹

کشمکشهای جناحهای درون اتحادیه دانشجویی بر سر مسائل فرعی ، روح علی را آزرده خاطر می ساخت او که بعد از تحولات داخلی جامعه ایران بر سر شوق آمده بود […]

تاثیر جنبشهای آزادیبخش بر شریعتی