facebook
آزادی حجاب در آرای دکتر شریعتی
۶ام مهر، ۱۳۸۹

انچه در همه پدر و مادر ها مشترک است ، این است که مذهب را طوری تعریف می کنند که انگار شیپور را از طرف دیگرش باد می کنند!  توصیه […]

آزادی حجاب در آرای دکتر شریعتی
حجاب در تفکرات شریعتی و مطهری
۲۶ام آذر، ۱۳۸۸

پای به سن تکلیف گذاشته ایم، بزرگان گفته اند که دختر باید حجاب خود را حفظ کند و از نامحرم خود را بپوشاند. همچنین اگر در خانواده ایی با بنیه […]

حجاب در تفکرات شریعتی و مطهری