facebook
ای دریغا مرد…!
۲۶ام خرداد، ۱۳۸۸

من تمام دردهایت را ای غریبا مرد می نویسم بر برگ برگ را بر باد تند صبحگاهی می سپارم تا نشستن روی لوح سنگی تاریخ جا کند خوش در عمیق […]

ای دریغا مرد…!