facebook
وصیت شریعتی به حکیمی درباره آثارش
۱۱ام فروردین، ۱۳۹۰

علی شریعتی از دیر باز بر طبق عادت خویش انتقادهای صادقانه را می پذیرفت و در عین حال برای خنثی کردن حرکات ارتجاعی و افشای سیاست امپریالیسم از کسانی که […]

وصیت شریعتی به حکیمی درباره آثارش
اصل وصیت نامه دکتر شریعتی به آقای حکیمی چه طور شد ؟
۱۰ام فروردین، ۱۳۹۰

در بیست مهر ۱۳۷۹ دانشگاه فردوسی مشهد بزرگداشتی برای مرحوم دکتر شریعتی در شهر مشهد برگزار کرد . این دانشگاه از من هم برای عضویت در هیات علمی کنگره بزرگداشت […]

اصل وصیت نامه دکتر شریعتی به آقای حکیمی چه طور شد ؟
ماجرای اشتباهات شریعتی ؟!
۱۰ام فروردین، ۱۳۹۰

 آقای سید محمدمهدی جعفری درباره وصیت دکتر شریعتی به محمدرضا حکیمی می گوید : در سال ۵۵ که عبدالفتاح عبدالمقصود از ایران بازدید کرد بعد از بازگشت ایشان به مصر […]

ماجرای اشتباهات شریعتی ؟!