facebook
مارک اسلحه دکتر شریعتی چه بود
۲۱ام بهمن، ۱۳۹۱

خاطرات کسانی که سالها در زندان های مخوف طاغوت تحت شدید ترین شکنجه ها قرار داشتند بسیار خواندنی است. چرا که آنها از نزدیک با ظلم شاه و اطرافیانشان در […]

مارک اسلحه دکتر شریعتی چه بود