خاکشیریسم

داستان آن دلاک (کارگر حمام) را حتما شنیده اید؟ در زمان قدیم که حمام های چهل ستون چهل پنجره بود- و حالا چیزهای دیگری جانشین آنها شده- دلاکها تمام علوم را دارا بودند و معمولا مورد مشورت همه ی شخصیت ها قرار می گرفتند، چون در یک حالتی مشتری در اختیار دلاک واقع میشد که کاملا تسلیم او بود،مدت حمام هم معمولا طولانی بود،بنابراین درد دلها و اسرار مشتری در ضمنی که دلاک مشغول کیسه...