facebook
کتاب کویر دکتر علی شریعتی
۲۹ام دی، ۱۳۸۷

در اوج آگاهی، آدمی خود را زندانی چهار “زندگی” می­یابد: “طبیعت”، “تاریخ”، “جامعه”، و “خویش”! و سخن گفتن از “معانی و عواطف” و “دردها و نیازها” ی آدمی است، که […]

کتاب کویر دکتر علی شریعتی