facebook
سالروز درگذشت شریعتی، ۲۹خرداد  و  ای آزادی
۳۰ام خرداد، ۱۳۸۹

سالروز رگذشت دکتر شریعتی، همچنین در پی لغو بزرگداشت وی در حسینیه ارشاد، بهانه ای بود که یاد شعری که آن معلم شهیدِ راه آزادی برای آزادی سروده بود را […]

سالروز درگذشت شریعتی، ۲۹خرداد  و  ای آزادی