facebook
امام موسی صدر:روزنامه کیهان در نوشته های شریعتی دست می برد
۱۰ام تیر، ۱۳۸۹

امام موسی صدر در ادامه گفتگویی با صادق طباطبایی با اشاره به فعالیتهای دکتر شریعتی در ایران در دوره اختناق رژیم شاه گفت: وقتی که مقاله ای در روزنامه کیهان […]

امام موسی صدر:روزنامه کیهان در نوشته های شریعتی دست می برد