facebook
نامه شریعتی به دکتر سیروس سهامی
۶ام فروردین، ۱۳۹۰

برادر سلام ما دو تا ماهی بودیم توی دریای کبود خالی از اشکهای شور از غم بود و نبود خنده مان موجها را تا ابرها می برد گریه مان لبهای […]

نامه شریعتی به دکتر سیروس سهامی