facebook
نامه شریعتی به دکتر صدر نبوی
۵ام فروردین، ۱۳۹۰

 دکتر عزیزم دلم بیش از انچه فکر می کنی برایت تنگ شده است به خصوص پس از این چند سال فراق که با این همه درد و داغها گذشت و […]

نامه شریعتی به دکتر صدر نبوی