سخنرانی نیایش های شریعتی + فیلم و MP3

نیایش های فوق العاده موثر و تاثیر گذار دکتر علی شریعتی را بشنوید: