شریعتی و دین

منبه سخن : فلُّ سَفَه چند روز پیش که یکی از نوشته‌های ابراهیم نبوی را می‌خواندم، «چی فکر می‌کردیم، چی بود، …»، جمله‌ای از او بسیار متعجبم کرد. او نوشته بود: – دکتر علی شریعتی برای نجات کشور از دیکتاتوری، اسلام را تبدیل به یک ایدئولوژی تروریستی کرد. از این ایدئولوژی بعدا علیه خودش و …

شریعتی و دین ادامه »