facebook
شریعتی در زندان
۱۹ام مرداد، ۱۳۸۹

مقاله اختصاصی از دکتر رضا براهنی درباره دکتر علی شریعتی یک: سال ۱۳۵۲ به گمانم اواخر مهر، بسته سیگاری که پس از باز شدن در سلول دستم می‌دهند، سیگار «زر» […]

شریعتی در زندان