facebook
دکتر شریعتی و ۱۶ آذر
۱۶ام آذر، ۱۳۸۹

روز ۱۶ آذر که با عنوان روز دانشجو نامگذاری شده است برادر زن دکتر شریعتی به همراه دو نفر از یارانش در جلوی درب ورودی دانشگاه تهران شهید شدند و […]

دکتر شریعتی و ۱۶ آذر