facebook
شریعتی و مخالفان او
۲۱ام فروردین، ۱۳۹۰

علی همانند بسیاری از افراد آزاداندیش به خاطر نوآفرینی در عرصه فکر و اندیشه ، آماج انتقادات ، اعترضات ، تهمتها و دشنامهای این و آن قرار گرفت . بجز […]

شریعتی و مخالفان او
شریعتی ؛ آنسوی چهره ها
۸ام فروردین، ۱۳۹۰

  (( درباره هیچ متفکری در ایران به اندازه دکتر شریعتی سخن گفته نشده است چنان که درباره هیچ کس به اندازه او سخنهای ناگفته نمانده است ))۱ .شریعتی اندیشمندی […]

شریعتی ؛ آنسوی چهره ها
شریعتی و روشنفکران
۷ام فروردین، ۱۳۹۰

 علی شریعتی اندیشمندی بود که روشنفکران عصر او تلاش می کردند نادیده اش بگیرند و اگر هم درباره شخصیت و افکارش اظهار لحیه ای می فرمودند به قضاوت کلی درباره […]

شریعتی و روشنفکران