facebook
زندگی‌ و آرای‌ دکتر علی‌ شریعتی‌
۶ام آذر، ۱۳۸۸

طرحی‌ از زندگی‌ شریعتی‌ (۱) ۱۱-۱- در سن‌ ۳۵ سالگی‌ در سال‌ ۱۳۴۷، علی‌ شریعتی‌ کتابی‌ نوشت‌ به‌ نام‌: «کویر: تاریخی‌ که‌ در صورت‌ جغرافیا نمایان‌ شده‌ است‌.» در مقدمه‌ […]

زندگی‌ و آرای‌ دکتر علی‌ شریعتی‌
زندگی شریعتی
۱۸ام آبان، ۱۳۸۸

زندگی دکتر شریعتی در دوم آذرماه سال ۱۳۱۲ در مزینان ازتوابع شهرسبزوار متولد شد. شریعتی در سال ۱۳۳۷ برای ادامه تحصیل در رشته دکترای ادبیات فارسی به ‌فرانسه رفت و […]

زندگی شریعتی