زندگینامه

زندگی‌ و آرای‌ دکتر علی‌ شریعتی‌

طرحی‌ از زندگی‌ شریعتی‌ (1) 11-1- در سن‌ 35 سالگی‌ در سال‌ 1347، علی‌ شریعتی‌ کتابی‌ نوشت‌ به‌ نام‌: «کویر: تاریخی‌ که‌ در صورت‌ جغرافیا نمایان‌ شده‌ است‌.» در مقدمه‌ این‌ کتاب‌ آمده‌ است‌: در فرار به‌ تاریخ‌، از هراس‌ تنهایی‌ در حال‌، برادرم‌ عین‌ القضات‌ را یافتم‌ که‌ در آغاز شکفتن‌ -به‌ جرم‌ آگاهی‌ …

زندگی‌ و آرای‌ دکتر علی‌ شریعتی‌ ادامه »

زندگی شریعتی

زندگی دکتر شریعتی در دوم آذرماه سال ۱۳۱۲ در مزینان ازتوابع شهرسبزوار متولد شد. شریعتی در سال ۱۳۳۷ برای ادامه تحصیل در رشته دکترای ادبیات فارسی به ‌فرانسه رفت و در مدرسه زبانهای شرقی پاریس بنا به پیشنهاد جمالزاده تز دکترای خود را در زمینه تصحیح دکترای بلخ نوشت و با حداقل نمره لازم کار …

زندگی شریعتی ادامه »