facebook
دکتر علی شریعتی در کتاب چهارده سال رقابت ایدئولوژیک در ایران
۳۱ام مرداد، ۱۳۸۸

شریعتی‌ که‌ بود؟ چه‌ می‌گفت‌ و چه‌ کرد؟ سؤالاتی‌ است‌ که‌ پاسخ‌ آن‌ بسیار سخت‌است‌.شریعتی‌ از پیچیده‌ترین‌ موضوعات‌ تاریخ‌ انقلاب‌ اسلامی‌ است‌ که ‌قضاوت‌ در مورد آن‌ بسیار مشکل‌ است‌ […]

دکتر علی شریعتی در کتاب چهارده سال رقابت ایدئولوژیک در ایران