facebook
من گنگ خواب دیده و عالم تمام کر؛من عاجزم زگفتن و خلق از شنیدنش
۱ام خرداد، ۱۳۹۰

در این هنگام است که می توان نشست و به این شاگرد شگفتی که در اوج پرواز های سبک پر  و زیبایش  ناگهان سقوط می کند فهماند که وصیت چیست […]

من گنگ خواب دیده و عالم تمام کر؛من عاجزم زگفتن و خلق از شنیدنش
بیهوده زیستن را نیازی به شمردن نیست
۲۹ام تیر، ۱۳۸۹

ساعت ها را بگذارید بخوابند، بیهوده   زیستن   را نیازی به شمردن نیست. دکتر علی شریعتی

بیهوده زیستن را نیازی به شمردن نیست