facebook
مقدمه ی کتاب کویر شریعتی
۱ام خرداد، ۱۳۹۰

این «بث الشکوی ها » نه کتاب است و نه مقالات ، « صمیمانه ترین نامه ها نامه هائی است که به” هیچ کس” می نویسم» و «سخنی از حقیقت […]

مقدمه ی کتاب کویر شریعتی
و اکنون که اسلام ماسکی فریبنده بیش نیست..
۷ام مهر، ۱۳۸۹

ما اگر به سادگی تسلیم شدیم تنها به این دلیل بود که خود را در برابر اسلام و در حمایت از نظام فساد ، ظلم و فریبکاری ساسانی – اشراف […]

و اکنون که اسلام ماسکی فریبنده بیش نیست..
زندگی
۳۱ام شهریور، ۱۳۸۹

با شدتی وحشیانه و جنون آمیزآن چنان که قلبم را سخت به درد آورد آرزو کردم ای کاش هم اکنون همچون مسیح بی درنگ آسمان از روی زمین برم دارد […]

زندگی
بیهوده زیستن را نیازی به شمردن نیست
۲۹ام تیر، ۱۳۸۹

ساعت ها را بگذارید بخوابند، بیهوده   زیستن   را نیازی به شمردن نیست. دکتر علی شریعتی

بیهوده زیستن را نیازی به شمردن نیست
جای نشستن نیست
۳۰ام خرداد، ۱۳۸۹

بروی این زمین برای شاهینی چون من جای نشستن نیست دکتر  علی  شریعتی گفتگوهای تنهایی “صفحه ۳۸”

جای نشستن نیست
چند قطعه ادبی از شریعتی
۳۰ام خرداد، ۱۳۸۹

من هرگز از مرگ نمی هراسیده ام عشق به آزادی سختی جان دادن را بر من هموار می سازد مرا کسی نساخت خدا ساخت نه آنچنان که کسی می خواست […]

چند قطعه ادبی از شریعتی