facebook
سخنرانی کتاب اسلام شناسی دکتر شریعتی
۱۲ام آذر، ۱۳۸۷

کتاب اسلام شناسی دکتر علی شریعتی بی شک یکی از به یاد مانده ترین آثار اوست ، نثری زیبا و نوشته ای روان و موسخ ؛ کتابی پر از اطلاعات […]

سخنرانی کتاب اسلام شناسی دکتر شریعتی