facebook
دانلود کتاب سرود آفرینش
۱ام اردیبهشت، ۱۳۹۰

نام کتاب سرود آفرینش (دانلود+) نویسنده دکتر علی شریعتی توضیح درآغاز هیچ نبود، هرکس گمشده ای دارد، و این چنین مسیح زاده می شود،عدم نبودن مطلق است و خدا بودن […]

دانلود کتاب سرود آفرینش