facebook
شریعتی نمرده است، چون ما زنده ‏ایم
۳ام تیر، ۱۳۹۰

سلمان ملتی S_mellati@Yahoo.com   «حتی اگر برای همیشه خاموش شوم حتی اگر دیگر نگذارند که فردا برگردم حتی اگر دیگر نتوانستم آواز بخوانم طنین‏آوای‏من‏که‏از‏درون‏ صومعه بر ‏می‏خواست همواره در این […]

شریعتی نمرده است، چون ما زنده ‏ایم